PEVISA

Tiibetinmastiffin uusin Pevisa astui voimaan vuoden 2020 alusta ja ohjelma on voimassa 5 vuotta.

"Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024." 

Uuden PEVISA-ohjeen mukaisesti 01.07.2009 alkaen kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien tutkimustulosten pitää olla voimassa jo astutushetkellä. 

Rotu: Tiibetinmastiffi
Lonkkakuvaus pakko: kyllä
Minimi ikä kuvaushetkellä: 18 kk
HD raja-arvo: Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Kyynärkuvauspakko: kyllä
ED raja-arvo: Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Polvitutkimus pakko: ei
Silmätarkastus pakko: kyllä
Minimi ikä tarkastushetkellä: 12 kk
Silmälausunto korkeintaan voimassa: 24 kk
FI/ER rekisteröinnistä poissulkevat silmäsairaudet: PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Maksimi jälkeläismäärä: 30
Ohjelma voimassa: 31.12.2024 saakka 

Lisäksi Kennelliitolla on kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa.