PEVISA

Tiibetinmastiffin uusin Pevisa astui voimaan vuoden 2020 alusta ja ohjelma on voimassa 5 vuotta.

"Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024." 

Uuden PEVISA-ohjeen mukaisesti 01.07.2009 alkaen kaikkien PEVISA-ohjelmaan kuuluvien tutkimustulosten pitää olla voimassa jo astutushetkellä. 

Rotu: Tiibetinmastiffi
Lonkkakuvaus pakko: kyllä
Minimi ikä kuvaushetkellä: 18 kk
HD raja-arvo: Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
Kyynärkuvauspakko: kyllä
ED raja-arvo: Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Polvitutkimus pakko: ei
Silmätarkastus pakko: kyllä
Minimi ikä tarkastushetkellä: 12 kk
Silmälausunto korkeintaan voimassa: 24 kk
FI/ER rekisteröinnistä poissulkevat silmäsairaudet: PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Maksimi jälkeläismäärä: 30
Ohjelma voimassa: 31.12.2024 saakka 

Lisäksi Kennelliitolla on kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa.

Nämä ehdot ovat:

  • Mikäli jommalla kummalla tai molemmilla pentueen vanhemmista on Kennelliiton virallisissa lonkka-, kyynärnivel-, polvilumpio- tai spondyloositutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin.
  • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %)
  • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
  • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

Suomen Kennelliiton ylläpitämät neljä eri rekisteriä ja tietokantaa:

  • FI = Rotukoirien kantakirjarekisteri. Tähän kirjataan koirat, joiden esivanhemmat ovat kolmessa polvessa kansainvälisen koirankasvatusliitto FCI:n hyväksymässä rekisterissä.
  • ER = Erikoisrekisteri koirista, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja. Koko pentue kirjataan ER-rekisteriin esimerkiksi silloin, jos kyse on luvallisesta roturisteytyksestä. 
  • EJ = Rekisteri koirista, joita ei saa käyttää jalostukseen. Yksittäinen pentu voidaan laittaa rekisteriin, jos sillä on joku ominaisuus tai sairaus, jonka vuoksi sitä ei tule käyttää jalostukseen. Jos koko pentue on merkitty EJ-rekisteriin, on usein syynä puuttuvat tai asteikon huonoin terveystutkimustulos. Syy ilmenee koiranetistä.
  • FIX = Monirotuisten koirien tunnistusmerkintä- ja omistajatietokanta.