ST ry kasvattajasitoumus

Kasvattajasitoumus, Suomen Tiibetinmastiffit ry

Suomen Tiibetinmastiffit ry -13 vuosikokouksessa ehdotettiin yhdistyksen kasvattajalistalle luotavaksi säännöt/ehdot. Kasvattajiin kohdistuu eri tahoilta erilaisia odotuksia. Näihin tarpeisiin katsottiin parhaiten vastaavan yhdistyksen oman kasvattaja(lista)sitoumuksen. Sitoumus ei pelkästään selkeytä kasvattajien velvollisuuksia, vaan viestii myös pennunostajille yhdistyksen listalla olevien kasvattajien tasosta ja luotettavuudesta.

Kasvattajasitoumus vaaditaan 1.1.2014 alkaen kaikilta yhdistyksen kasvattajalistalla olevilta kasvattajilta. Kasvattajasitoumus lähetetään kaikille nykyisin listalla oleville kasvattajille vuodenvaihteessa, ja se palautetaan allekirjoitettuna jäsensihteerille. Sitoumuslomakkeeseen löydät linkin tämän sivun alareunasta.

Yhdistyksen kasvattajalistalla oleva kasvattaja sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

Kennelnimi & kasvattajamaksu

Kasvattajalla on jo voimassa oleva SKL:n myöntämä kennelnimi tai kennelnimianomus vetämässä. Kasvattaja on maksanut vuosittaisen kasvattajamaksun.

Eläinsuojelu

Kasvattaja vakuuttaa ettei häntä ole tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta Suomessa. Kasvattaja antaa luvan tarkastaa tietonsa uuden eläinsuojelulain mukaisesta rekisteristä viimeisen 5 vuoden ajalta.

Suomen Kennelliiton sääntöjen noudattaminen

Kasvattaja noudattaa Kennelliiton yleisiä sääntöjä ja ohjeita. Kasvattaja vakuuttaa ettei häneen kohdistu vakavia kurinpidollisia toimenpiteitä, kuten rekisteröintikieltoa. Kasvattaja antaa luvan tarkastaa Kennelliitosta itseensä kohdistuvat kurinpidolliset seuraamukset viimeisen 5 vuoden ajalta.

Yhteistyö

Kasvattaja toimii yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Kasvattaja edistää mm. terveys- ja luonnetietojen keräystä käytännön toimenpitein. Tällaisia toimenpiteitä ovat a) terveyskyselyihin vastaaminen sekä päivittäminen omien koirien osalta b) 3kk pentueseurantalomakkeen toimittaminen ja c) omien koirien kuolinsyiden ja aikojen ilmoittaminen tilastointia varten.

Luotettavuus ja hyvä kenneltapa

Kasvattaja toimii hyvän kenneltavan mukaisesti ja antaa oikeata tietoa rodusta ja kasvateistaan. Hyvään kenneltapaan liittyy, että kasvattaja on rehellinen omassa kasvatustyössään ja kunnioittaa myös toisten kasvattajien työtä. Kasvattaja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen pentu- tai jalostusuroslistaan liittyviä sääntöjä niitä hyödyntäessään.


Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan kasvattaja sulkea yhdistyksen kasvattajalistalta 1-5 vuodeksi hallituksen päätöksellä, josta tiedotetaan yhdistyksen virallisissa julkaisuissa.