Terveystietojen keräys

Yksi rotujärjestön velvoitteista on kartoittaa rotunsa terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi sekä seurata PEVISA-ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Rotujärjestö tarjoaa jalostukseen tarvittavaa perustietoja julkaisemalla joko yksinään tai yhdessä muiden rotujärjestöjen kanssa ainakin kerran vuodessa harrastamansa rodun jalostusta koskevaa aineistoa kuten näyttely- ja koetuloksia sekä rekisteröinti- ja terveystietoja.

Terveystietojen julkaisu on Koiranet järjestelmän myötä siirtynyt enimmäkseen nettiin. Koiranettiin tulevat kuitenkin vain SKL alaisten virallisten tutkimusten tulokset. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta ja epilepsia ovat sairauksia joita ei tällä hetkellä pystytä tallentamaan koiranettiin, vaikka sairaudesta olisikin eläinlääkärin diagnoosi.

Rotujärjestö kerää ja tilastoi jalostuksen tavoiteohjelmaa varten myös ne viat/sairaudet joita ei tallenneta koiranettiin. Helpoiten ilmoitat koirasi tiedot terveyskyselylomakkeen kautta

Lehdessä ja erityisesti vuosikirjassa julkaistaan rotujärjestövelvoitteen mukaiset koosteet näyttely-, rekisteröinti,- jalostuspohja- ja terveystiedoista.