Ohjeita pennun ostajalle

Millaisiin olosuhteisiin tiibetinmastiffi soveltuu?

Tiibetinmastiffi on vahtikoira, eikä sitä suositella kerrostaloon, rivitalokin voi olla hieman hankala elinympäristö. Tiibetinmastiffi soveltuu erinomaisesti omakotitaloon, jossa on hieman omaa pihaa. Se ei pysy yksin irti pihalla, eikä vastuullinen koiranomistaja jätä vahtikoiraansa irti, sen sijaan koiralla tulee olla tarha tms. aidattu alue. Toki vahtimiesviettejä on tiibetinmastiffeilla erilaisia, mutta seurakoiria nämä eivät ole, vaikka omaa väkeä kohtaan ovatkin helliä.

Valitse vastuuntuntoinen kasvattaja

Pennunostajan on hyvä tutustua rotuun kirjallisuuden ja rotujärjestön tarjoaman materiaalin turvin. Jos rotu alkaa tuntua oikealta on aika tutkia kasvattaja ja pentuvälityslistaa, ja aloittaa yhteydenotot kasvattajiin. Vastuuntuntoinen kasvattaja kantaa huolta rodun tulevaisuudesta ja suunnittelee jalostusvalintansa niin terveys, luonne kuin ulkomuotoseikatkin huomioiden. Hän on kiinnostunut pennunostajan elämäntilanteesta ja etsii pennuilleen koteja, joissa ne saavat elää perheenjäsenen asemassa toiminnallista elämää. Kasvattaja kertoo myös realistisesti ja avoimesti koiristaan, erityisesti kyseisen pentueen vanhemmista taustoineen.

Hyvä kasvattaja toimii pennun ostajan kanssa yhteistyössä koko koiran elämän ajan. Luottamuksen tulee olla molemminpuolista, vastuuntuntoinen kasvattaja olettaa, että häneen otetaan yhteyttä ja kerrotaan kun pennun kanssa on ongelmia.

Pentutiedustelut

Pennunostajan kannattaa muistaa, että koirien kasvatus on harrastus, kasvattaja saattaa olla päivä- ilta- tai jopa yötöissä. Mikäli kasvattajalla ei juuri sillä hetkellä ole kotia etsiviä pentuja, hänellä ei ehkä ole aikaa vastata kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin rodusta tai omista koiristaan. Tietoja voi kuitenkin aina kysyä rotuyhdistykseltä.

Vastuuntuntoinen kasvattaja haluaa yleensä tavata ostajan perheineen ennen pennun myyntiä. Myös ostajan on syytä olla rehellinen ja kertoa totuudenmukaisesti elinolosuhteistaan yms. Ostaja voi valita kasvattajat joilta hän haluaa tiedustella pentua, mutta kasvattajalla on viime kädessä valta valita mieleisensä pennunostajat.

Pennun luovutuksen alaraja on 7 viikkoa. Vastuuntuntoinen kasvattaja antaa usein jo ennen pennun luovutusta tutustuttavaksi ns. pentukansion, jossa on tietoa rodusta, hoito-ohjeita jne. Perusteellisissa keskusteluissa käydään rodun ja kyseisen pentueen riskit läpi viimeistään kauppasopimusta (kennelliiton lomakkeella) tehdessä. Pääsääntöisesti kauppahinta maksetaan pennun luovutuksen yhteydessä ja samalla ostaja saa sopimuspapereiden lisäksi pennun rekisterikirjan. Ostajan tulee tarkistaa pentu ostohetkellä. Ilman pitkäaikaista koirakokemusta on mahdollista todeta pennun puhtaus, kunto ja luonne.

Yhteydenpito on tärkeää

Kasvattaja pyrkii kaikin tavoin antamaan pennuilleen mahdollisimman hyvät henkiset ja ruumiilliset eväät tulevaan elämään. Hän kehottaa pennunostajaa ottamaan yhteyttä ongelmatilanteissa ja toivoo muutenkin aktiivista yhteydenpitoa vähintään koiran kasvukaudella. Pennunostajan toiminta on keskeistä pennun kehityksen jatkumiseksi toivottuun suuntaan.

Mikäli ongelmia ilmenee, kasvattajan tulee olla valmis auttamaan mahdollisuuksiensa mukaan. Automaattisesti vastuuntuntoisen kasvattajan apu ei ole ylimääräisten kulujen tai hankaluuksien rahallista korvaamista, vaan ohjaamista avun saannissa, neuvoja, tukea ja myötäelämistä.

Luvalla mukaillen Sennen-lehdestä 2/2005, alkuperäiset kirjoittajat kuuluvat berninpaimenkoirien jalostustoimikuntaan.