MH luonnekuvaukset

Suomessa on käytössä kahta erilaista testiä koirien luonteiden testaamiseen. Toinen on palveluskoirille kehitetty luonnetesti ja toinen Ruotsista lähtöisin oleva MH-luonnekuvaus. Molemmissa testeissä käydään läpi samankaltaisia asioita, selvitetään mm. koiran uteliaisuutta, leikkihalua, reaktioita ääniin sekä erilaisiin yllättäviin asioihin ja palautumista niistä tilanteista.

Vuonna 2013 luonnetestattiin 9 tiibetinmastiffia ja MH-luonnekuvattiin 7 tiibetinmastiffia. Kyseisenä vuonna tiibetinmastiffien rekisteröintien määrä oli 99 koiraa. Tiibetinmastiffeista hieman alle 10% testataan jommallakummalla tavalla luonteen osalta. Muutamat koirat ovat käyneet molemmissa testeissä. Yhdistyksemme järjestämä ensimmäinen MH-luonnekuvaus oli vuonna 2010 ja sen jälkeen niitä on ollut kerran vuodessa. Muutkin yhdistykset järjestävät MH-luonnekuvauksia Suomessa ja koirat voivat osallistua kenen tahansa järjestämään kuvaukseen. Koiran on oltava vähintään 18 kk osallistuessaan, yläikärajaa ei ole. Yleisö pääsee mukaan seuraamaan kuvausta.

Tässä artikkelissa käsitellään yksityiskohtaisemmin MH-luonnekuvausta. MH-luonnekuvaus kestää koiran osalta noin 45 minuuttia. Kuvauksen aikana koira ohjaajineen kiertää 10 erilaista tehtäväosioita. Luonnekuvauksen arvostelee kaksi luonnekuvaajaa. Kaksi kuvaajaa takaa sen, että mikään koiran reaktio ei jää huomaamatta ja lisäksi kuvaajat voivat neuvotella keskenään koiran reaktioiden tulkinnasta. Radalla on myös muuta henkilökuntaa. Koirakon mukana kulkee testinohjaaja, joka ohjeistaa koiran ohjaajaa. Eri testiosioiden suorittamiseen tarvitaan edellä mainittujen lisäksi kolme muuta toimihenkilöä. Kukin toimihenkilö on käynyt Suomen Kennelliiton järjestämän koulutuksen (tyypillinen kesto on yksi viikonloppu) ja suorittanut lisäksi tarvittavan määrän harjoitteluja. Testiosioissa käytetyt välineet on määritelty MH-luonnekuvauksen säännöissä ja oleellisin osin ne ovat kaikissa kuvauksissa samanlaisia. MH-luonnekuvaus pyritään siis kaikkineen suorittamaan aina samalla tavalla, jotta eri koirien tulokset olisivat tilastollisesti vertailtavissa keskenään.

MH-luonnekuvauksen osiot ovat seuraavat.

1. KONTAKTINOTTO. Koira ohjaajineen saapuu kuvausradalle, kiertää yleisön ja menee testinohjaajan luokse. Koira on tässä osiossa hihnassa, mutta useimpien muiden osioiden aikana koira päästetään vapaaksi. Osiossa seurataan ottaako koira kontaktia testin ohjaajaan eli koiralle vieraaseen ihmiseen sekä miten koira suhtautuu käsittelyyn.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

2. LEIKKI. Osiossa testin ohjaaja houkuttelee koiraa leikkimään lelulla. Tiibetinmastiffi tunnetusti ei ole kovin innokas leikkimään, mutta onpa kuvauksissa joskus leikkiäkin nähty, yleisemmin kylläkin nuorempien koirien kohdalla.

Get Flash to see this player.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

3. TAKAA-AJO JA TARTTUMINEN. Testiosio on ns. vieheen vetäminen. Maastoon on viritetty viehe ja osiossa katsotaan lähteekö koiran vieheen perään. Osio suoritetaan kaksi kertaa, sillä jotkut koirat kiinnostuvat vieheestä vasta toisella kerralla. Toisten koirien mielestä viehe luonnollisesti on jo yhdellä kerralla nähty eikä ole enää kiinnostava.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

4. AKTIVITEETTITASO on 3 minuutin ”hiljainen hetki”. Osion aikana ei tapahdu yhtään mitään, niinpä se aikana seurataan, miten koira reagoi, kun ärsykkeitä ei ole.

5. ETÄLEIKKI. Osiossa on ihminen etäleikkijänä 40 metrin päässä koirakosta. Alussa ihmisellä on sadeviitta päällään, joten koira ei hahmota, että kyseessä on ihminen. Ihmisellä on lelu ja ihminen vuoroon leikkii kutsuen koiraa vuoroon odottaa passiivisena.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

6. YLLÄTYS. Osion yllätys on haalari, joka nousee maasta koiran ollessa siitä 3 metrin päässä. Osion aikana seurataan millainen koiran reaktio on yllätykseen sekä sitä, missä vaiheessa koira menee tutkimaan haalaria. Kun koira on haistellut haalaria, kävelee koirakko haalarin ohi pariin kertaan, jotta nähdään onko koiralla jäljelle jäänyttä pelkoa haalaria kohtaan.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

7. ÄÄNIHERKKYYS. Osiossa vedetään rämisevällä alustalla kattilan kansia ja ketjuja, jolloin koira siis pelästyy yllättävää ääntä. Osiossa seurataan koiran reaktiota ääneen sekä sitä kuinka nopeasti koira menee tutustumaan räminälaitteeseen. Koiran haisteltua räminälaitetta suoritetaan laitteen ohi kävely kaksi kertaa. Vastaavalla tavalla kuin haalarissa myös tässä seurataan, onko koiralla jäljelle jäänyttä pelkoa äänen aiheuttanutta laitetta kohtaan.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

8. AAVEET. Osiossa on kaksi valkoisiin aavepukuihin pukeutunutta ihmistä, jotka lähestyvät hitaasti koiraa. Aavepuvun tarkoitus on lähinnä se, että koira ei tunnista lähestyviä hahmoja ihmisiksi. Koiranpennuille ei lueta kummitusjuttuja, joten aave on käsitteenä koiralle vieras. Aaveet kääntyvät selin lähestyttyään 4 metrin päähän koirakosta ja sen jälkeen koiralle annetaan mahdollisuus mennä tutustumaan aaveisiin. Osion lopussa aaveilta riisutaan huput pois, joten viimeistään silloin koiralle valkenee, että ihmisiähän siellä oli.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

9. LEIKKI. Osiossa toistetaan sama leikki kuin osiossa kaksi. Osion tarkoitus on katsoa leikkiikö koira testin päätteeksi samalla tavalla kuin alussa. Jos koira on kuormittunut testin aikana, voi olla että leikkihalua ei enää ole. Tiibetinmastiffilla leikkihalua ei usein ollut alussakaan, joten lopputulos on ikävystyttävän samanlainen, koira käy haistelemassa omiaan jossain muualla tai suorittaa tiibettiläistä mietiskelyä.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

10. AMPUMINEN. Tästä osiosta koiran ohjaajalla on mahdollisuus kieltäytyä, sillä jos ohjaaja tietää jo valmiiksi koiran olevan paukkuarka, on koiraa turha stressata tällä osiolla. Koiralle ammutaan neljä laukausta, kaksi koiran ollessa liikkeessä ja kaksi koiran ollessa paikallaan.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Erilaisten yllätysten kohdalla, kuten haalari ja räminä, seurataan millaista ohjaajan apua koira tarvitsee mennäkseen tutkimaan yllätyksen aiheuttajaa. Ensimmäiset 15 sekuntia ohjaaja ei tee mitään, joten koira on omillaan päättäessään meneekö vai ei. Seuraavaksi ohjaaja siirtyy puoleen väliin kohti laitetta ja odotetaan jälleen 15 sekuntia. Kolmannessa vaiheessa ohjaaja siirtyy laitteen viereen ja odotetaan vielä 15 sekuntia, jonka jälkeen ohjaajaa kehotetaan kutsumaan koiraa. Koiralla on siis mahdollisuus mennä tutkimaan asioita ensin yksin ja sitten hieman avustettuna. Koiran on kuitattava osio ennen kuin seuraavaan osioon voidaan siirtyä. Jos koira ei sitä tee, kuvaus keskeytetään. Kuvauksessa ei nimittäin haluta kuormittaa koiraa kohtuuttomasti. Keskeytetty kuvaus voidaan yrittää uusia yhden kerran.

MH-luonnekuvaus ei ole testi, joten ei ole hyväksyttyä tai hylättyä tapaa suorittaa se. Kuvaus on suoritettu tai se jouduttiin keskeyttämään. Kuvauksen lopputulos on kuvattu lomakkeeseen, johon on rastitettu koiran käyttäytyminen testin eri osioissa.

Tiibetinmastiffien kohdalla on tosiaan tyypillistä, että koirat eivät juurikaan leiki tai kiinnostu ympärillään olevista asioista. Jotkut eivät edes pelästy, joten jäljelle jääviä pelkojakaan ei ole. Tiibetinmastiffi on ennemmin pehmeä kuin kova koiria, joten on mahdollista, että koira on pelästyttyään hyvin haluton tulemaan tutkimaan laitteita. Luokse kutsuminenkaan ei aina tuota tulosta, joten muutama tiibetinmastiffi on joutunut keskeyttämään kuvauksen. Kova ja tottelevainen koirahan tulee kutsusta tutustumaan laitteisiin, vaikka olisi pelästynyt kovastikin.

MH-luonnekuvaus tai luonnetesti antaa koiran omistajalle tietoa koirastaan. Miten koira toimii oman pihan ulkopuolella ilman muun lauman tukea? Tarvitseeko koira omistajansa tukea vai selvittääkö se asiat itse? Onko koira utelias tai leikkisä? Kuvauslomakkeessa on erilaisia asteikkoja lievästä reaktiosta suurempaan, joten pienemmätkin rektiot kirjataan ylös. Oleellista rodun kannalta on kuitenkin saada tilastotietoa populaatiosta, jotta voimme nähdä mihin suuntaan luonteet ovat menossa. Kumpikaan mainituista testeistä ei ole aivan omiaan laumanvartijalle, mutta antaa kuitenkin enemmän tietoa kuin koiranäyttelyissä käyttäytyminen tai puskaradio.

Onko sinulla videokuvaa tiibetinmastiffista MH-kuvauksessa? Ota yhteyttä webmastereihin niin lisätään videosi tänne!