Pentueseurantalomake

Pentueen yleistiedot

Urosvalinta
Tehtiinkö nartulle progesteronimääritys

Kerro progesteronitulokset ja monesko juoksupäivä oli kyseessä

Astutus
Kantoaika
Synnytys
Jos synnytyksessä ilmeni ongelmia, tarvittiinko?
Synnytysongelmiin johtaneita syitä

Pentueen tarkemmat tiedot

Joista:

Mainitse pennuissa havaitut virheet ja niiden lukumäärät. Anna lisätietoja ainakin tähdellä merkityistä virheellisistä ominaisuuksista.

Syntymäpainot

Luovutusiän painot

Emän hoivavietti ensimmäisen 3. viikon aikana?
Nartun maidoneritys
Pentujen kiinteä ravinto
Pennut olivat luovutettaessa eläinlääkärin tarkastamia
Käytin pentujen myynnissä apuna ST ry:n pentuvälitystä
Kerroin pennunostajille yhdistyksestä ja annoin yhdistyksen mainoslehtisen

Arvioi rodun tämän hetkinen taso Suomessa

Luonteisen osalta
Terveyden osalta
Jalostusmateriaalin osalta
Ulkomuodon osalta