Koulutustoimikunta

Rotujärjestön yksi tärkeistä tehtävistä on järjestää erikoiskoulutuksia sekä näyttö- ja arvostelukokeita ulkomuototuomareille. Tätä tehtävää varten on perustettu koulutustoimikunta, joka järjestää rodun pääkouluttajan kanssa kyseiset koulutukset sekä kokeet. Koulutus tulee järjestää Kennelliiton ohjesäännön mukaan vuosittain.

Erikoiskoulutuksessa ulkomuototuomarit tutustuvat rotuun pääkouluttajan johdolla; käyden läpi rodun historiaa, rotumääritelmää sekä tutustuen esimerkkikoiraan/koiriin. Erikoiskoulutuksen tarkoitus on antaa tuomareille pohja käytännön arvosteluun ko. rodun kohdalla. Erikoiskoulutuksen osallistumisen jälkeen saavat kyseiset ulkomuototuomarit tehdä harjoitusarvosteluja koiranäyttelyissä.

Näyttö- tai arvostelukokeen kautta ulkomuototuomari saa laajennettua oikeuksiaan kyseiseen rotuun. Kokeeseen osallistuminen vaatii pohjalle joko tarpeeksi harjoitusarvosteluja (arvostelukoe) tai tarpeeksi tuomarioikeuksia kyseisessä roturyhmässä (näyttökoe). Koulutustoimikunta valitaan rotujärjestön vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Koulutustoimikunnan yhteystiedot

Koulutustoimikunnalle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen:
koulutustoimikunta@suomentiibetinmastiffit.fi

Puheenjohtaja:
Elena Suomela

Muut jäsenet:
Marja Talvitie, pääkouluttaja
Linda Wilen - Veijalainen

Kuva tuomareiden erikoiskoulutuksesta syksyltä 2022. Kuvaaja: Elena Suomela