Luonnekysely

Tiibetinmastiffien luonnekyselyn tavoitteena on kartoittaa rodun luonnetta ja käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa sekä kartoittaa mahdollisia ongelmia, joita koirien omistajilla on ilmennyt koiriensa kanssa.

Luonnekysely on luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen lisäksi ainoa tapa saada tietoa rodun luonteesta ja käyttäytymisestä.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Luonnekysely

Tällä hetkellä ei avoinna olevaa luonnekyselyä.