Pentulistan ohjeet ja säännöt

Suomen tiibetinmastiffit ry:n pentulistalle voi ilmoittaa pentuesuunnitelmista, syntymässä olevista pentueista sekä syntyneistä pentueista. Tiedot julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla. Ilmoituksen käsittelyaika on noin viikon.

Pentulistalle pääsyn vaatimukset

 • Kasvattajan on yhdistyksen jäsen ja liittynyt yhdistyksen kasvattajalistalle (kuluvan vuoden jäsenmaksu ja kasvattajamaksu maksettu).
 • Pentue tulee rekisteröidä Suomen Kennelliiton rekisteriin.
 • Kasvattaja on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.
 • Kasvattajan tulee palauttaa pentueseurantalomake viimeistään kun pennut ovat 3 kk vanhoja.
 • Ulkomaan rekisterissä olevien koirien ja pakastesperman osalta noudatetaan Kennelliiton ohjeita. Jos terveystietoja ulkomaisista koirista on tiedossa, suosittelemme niiden toimittamista jalostustoimikunnalle.
 • Yhdistelmän tulee täyttää PEVISA-vaatimukset: pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.
 • Molemmilla vanhemmilla tulos tai suoritus jostain seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus, jalostustarkastus tai näyttelyistä laatuarvostelu asteikolla ERI-T.
 • Yhdistelmän sukusiitoskerroin voi olla maksimissaan 6,25 % (6 sukupolvella laskettuna).
 • Koira, jolla on todettu RD (gRD ja mRD), makroblepharon, Cherry eye (kirsikkasilmä) tai lieväasteinen entropium tai ektropium (josta ei ole haittaa jokapäiväisessä elämässä), tulee yhdistää koiraan, joka on kyseisen sairauden osalta terve.
 • Lisäksi suositellaan jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) mainittujen terveysasioiden huomioimista (millaisia koiria ei suositella yhdistettävän tai käytettävän jalostukseen).

Pentulistalle ei hyväksytä

Sairaan koiran jälkeläisiä. Yksi Kennelliiton yleisen jalostusstrategian päätavoite on, että jalostukseen käytetään vain kliinisesti terveitä koiria. Tähän pohjautuen, jos koiralle on esimerkiksi tehty polvi-, ristiside- tai silmäleikkaus, sen jälkeläisiä ei hyväksytä pentulistalle.

Pentulistalle ei hyväksytä esimerkiksi

 • Pentuetta, jonka vanhemmalla on ristisideongelmia tai ristisiteet on operoitu.
 • Pentuetta, jonka vanhemmalla on todettu HC, RD (tRD) tai jonka silmiä on kirurgisesti operoitu (entropium, ektropium tai makroblepharon).
 • Pentuetta, jonka vanhemmalla on todettu Demodikoosi (sikaripunkki). Tämä koskee paikallista-, yleistynyttä- sekä pododemodikoosimuotoa.
 • Pentuetta, jonka vanhemmalla on todettu kilpirauhasen vajaatoiminta, epilepsia, allergia tai atopia.
 • Pentuetta, jonka vanhemmalla esiintyy arkuutta tai aggressiivisuutta.

Yhdistys suosittelee

Jos haluat poiketa vaatimuksista tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan etukäteen.