Pentulistan ohjeet ja säännöt

Suomen Tiibetinmastiffit ry:n pentulistan säännöt

A-pentulista
Puolto Kennelliiton pentulistalle: Jalostustoimikunta puoltaa ainoastaan pentueita, jotka täyttävät ST ry:n A-pentulistan vaatimukset.

Voit ilmoittaa pentueesi Suomen Tiibetinmastiffit ry:n A-pentulistalle, jos seuraavat ehdot kasvattajan osalta täyttyvät. Kasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen sekä kasvattajajäsen (kuluvan vuoden jäsenmaksu ja kasvattajamaksu maksettu). Pentue tulee rekisteröidä Suomen Kennelliittoon.

Pentulistalle otetaan seuraavia:

 • pentuesuunnitelmia
 • ultrassa todettuja pentuja
 • syntyneitä pentuja

Yhdistelmän on luonnollisesti täytettävä PEVISA-vaatimukset: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.

Yhdistyksellä on lisäksi seuraavat vaatimukset pentulistalla oleville pentueille:

 • Pentue on DNA-testattava (polveutuminen)
 • Kasvattajan on palautettava 3 kk pentuekysely
 • Muut vaatimukset:

Luusto

 • Pevisa-vaatimukset.
 • Muut yleisesti esiintyvät luustosairaudet: Ristisideongelmaisten tai ristisideleikattujen vanhempien pentuja ei hyväksytä A-pentulistalle.

Silmäsairaudet

 • Pevisa-vaatimukset.

Seuraavat vanhempien silmäsairaudet poissulkevat pentueen listalta:

 • HC
 • Entropiumin/ektropiumin/makroblebharonin takia operoitu koira.
 • RD (tRD)

Seuraavat vanhempien silmälausunnot hyväksytään pentulistalle, jos toinen vanhempi on terve:

 • RD (gRD ja mRD)
 • Entropium/ektropium, lieväasteinen, josta ei ole haittaa koiran jokapäiväisessä elämässä.
 • Makroblebharon
 • Kirsikkasilmä

Sairaudet

Seuraavat vanhempien sairaudet poissulkevat pentueen A-pentulistalta

 • Demodikoosi (sikaripunkki). Tämä koskee paikallista-, yleistynyttä- sekä pododemodikoosimuotoa.
 • Kilpirauhasen vajaatoiminta
 • Epilepsia
 • Allergia
 • Atopia

Luonne & ulkomuoto

 • Aran tai aggressiivisen vanhemman pentuja ei hyväksytä A-pentulistalle.
 • Molemmilta vanhemmilta edellytetään myös tulosta jostain seuraavista: luonnetestattu, MH-kuvattu, jalostustarkastettu tai se on saanut näyttelyistä laatuarvostelun asteikolla ERI-T.

Sukusiitoskerroin

 • Maksimissaan 6,25 % (6 sukupolvea).

Yhdistys suosittelee myös:

 • Kasvattajaa palauttamaan pentuekyselyn 1 v pennuille
 • Lisäksi JTO:ssa mainittujen terveysasioiden huomioimista (millaisia koiria ei suositella yhdistettävän tai käytettävän).

 

Suomen Tiibetinmastiffit ry:n pentulistan säännöt

B-pentulista

Puolto Kennelliiton pentulistalle: Jalostustoimikunta puoltaa ainoastaan pentueita, jotka täyttävät ST ry:n A-pentulistan vaatimukset.

Jos A-listan vaatimukset eivät täyty voit ilmoittaa pentueesi Suomen Tiibetinmastiffit ry:n B-pentulistalle. Kasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen sekä kasvattajajäsen (kuluvan vuoden jäsenmaksu ja kasvattajamaksu maksettu). Lisäksi peritään 50 € per pentue joka tulee suorittaa yhdistyksen tilille ennen julkaisua. Pentue tulee rekisteröidä Suomen Kennelliittoon.

Pentulistalle otetaan seuraavia:

 • pentuesuunnitelmia
 • ultrassa todettuja pentuja
 • syntyneitä pentuja

Yhdistelmän on luonnollisesti täytettävä PEVISA-vaatimukset: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Silmätarkastuslausunto voidaan antaa aikaisintaan 12 kk iässä eikä lausunto saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1 ja tällainen koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.

Vahinkoastumiset: Jos astuminen on tapahtunut ennen silmätarkastus-, lonkka- tai kyynärlausuntoa voi kasvattaja ilmoittaa pentueensa B-listalle lausuntojen astuessa voimaan. Tulosten on kuitenkin oltava Pevisan rajoissa.

Yhdistyksellä on lisäksi seuraavat vaatimukset B-pentulistalla oleville pentueille:

Luusto

 • Pevisa-vaatimukset.
 • Muut yleisesti esiintyvät luustosairaudet: Ristisideongelmaisten tai ristisideleikattujen vanhempien pentuja ei hyväksytä B-pentulistalle.

Silmäsairaudet

 • Pevisa-vaatimukset.

Sairaudet

Seuraavat vanhempien sairaudet poissulkevat pentueen B-pentulistalta.

 • Demodikoosi (sikaripunkki). Tämä koskee paikallista-, yleistynyttä- sekä pododemodikoosimuotoa.
 • Kilpirauhasen vajaatoiminta
 • Epilepsia
 • Allergia
 • Atopia

Luonne & ulkomuoto

 • Aran tai aggressiivisen vanhemman pentuja ei hyväksytä B-pentulistalle.

Yhdistys suosittelee myös:

 • Kasvattajaa palauttamaan 3 kk pentuekyselyn.
 • Kasvattajaa palauttamaan pentuekyselyn 1 v pennuille.
 • Lisäksi JTO:ssa mainittujen terveysasioiden huomioimista (millaisia koiria ei suositella yhdistettävän tai käytettävän).

Jos kasvattaja ilmoittaa pentueensa A- tai B-pentulistalle, mutta ei täytä yhdistyksen listalle asettamia vaatimuksia, päättää jalostustoimikunta seuraamuksista. Mahdollisia seuraamuksia ovat joko pentulista käytön kieltäminen kasvattajalta tai jopa kasvattajan nimen poistaminen yhdistyksen kasvattajalistalta. Seuraamukset ovat määräaikaisia.

Toimita ilmoituksen mukana seuraavat tiedot:

 • isän ja emän viralliset nimet ja rekisterinumero
 • lonkka-, kyynär- ja silmätarkastustulokset
 • pentueen (arvioitu)syntymäaika
 • syntyneet pennut (uroksia, narttuja, värit)
 • kasvattajan nimi ja yhteystiedot, mahdollisesti lisäksi kotisivujen osoite.
 • toivottavaa on myös kuvien liittäminen ilmoitukseen, koko pidemmältä sivultaan korkeintaan 600 kuvapistettä (pikseliä).
 • Kuvia voit laittaa isästä, emästä ja pennuista.

Ulkomaan rekisterissä olevien koirien ja pakastesperman osalta noudatetaan Kennelliiton ohjeita. Jos terveystietoja ulkomaisista koirista on tiedossa, suosittelemme niiden toimittamista jalostustoimikunnalle.

Jos haluat poiketa vaatimuksista tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan etukäteen. Lähetä pentueilmoitus jalostustoimikunnalle osoitteella jalostustoimikunta@suomentiibetinmastiffit.fi

A-lista: Palauta kyselyt (vaadittu pentuekysely 3 kk ja suosittelemamme pentuekysely 1 v) ajoissa, puuttuvien vastausten etsiminen ei kuulu yhdistykselle. Jos DNA-testi tai terveystulos ei jostain syystä ilmestykään Koiranettiin, on kasvattajan toimitettava tiedot yhdistykselle itse. DNA-testitukea ei makseta ennen kuin kasvattaja on täyttänyt 3 kk pentukyselyn.

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2020.


Pentuilmoitukset listataan tässä muodossa:

 • Pennut syntyneet pp.kk.vvvv. Puppies were born dd.mm.yyyy.
 • x urosta (males) ja y narttua (females).
 • Vapaana xxx. xxx puppy available.
 • (Ilmoitus päivitetty / Status updated pp.kk.vvvv.)

Isä / Sire:

 • linkki jalostustietojärjestelmään
 • tittelit
 • koiran nimi
 • rekno
 • Lonkat / Hips: X/X (pp.kk.vvvv)
 • Kyynärät / Elbows: X/X (pp.kk.vvvv)
 • Silmät / Eyes: xx (pp.kk.vvvv) huom. kaikki tulokset listataan 
 • Polvet / Patellalux.: X/X (pp.kk.vvvv) vapaaehtoinen
 • Selkä / Spine: vapaaehtoinen 
 • Sydämen kuuntelutulos / Heart auscultation: xx (pp.kk.vvvv) vapaaehtoinen
 • Lisätiedot: jos on ilmoitettavaa terveydentilaan liittyvää

Ilmoita jokin allaolevista (vapaaehtoinen B-listalla):

 • MH-kuvaus suoritettu / Mental description done (pp.kk.vvvv)
 • Luonnetestitulos x pistettä / Mental test result x points (pp.kk.vvvv)
 • Näyttelytulos / Show result
 • Jalostustarkastus / Breeding inspection

Emä / Dam:

 • linkki jalostustietojärjestelmään 
 • tittelit
 • koiran nimi
 • rekno
 • Lonkat / Hips: X/X (pp.kk.vvvv)
 • Kyynärät / Elbows: X/X (pp.kk.vvvv)
 • Silmät / Eyes: xx (pp.kk.vvvv) huom. kaikki tulokset listataan 
 • Polvet / Patellalux.: X/X (pp.kk.vvvv) vapaaehtoinen
 • Selkä / Spine: vapaaehtoinen 
 • Sydämen kuuntelutulos / Heart auscultation: xx (pp.kk.vvvv) vapaaehtoinen
 • Lisätiedot: jos on ilmoitettavaa terveydentilaan liittyvää

Ilmoita jokin allaolevista (vapaaehtoinen B-listalla):

 • MH-kuvaus suoritettu / Mental description done (pp.kk.vvvv)
 • Luonnetestitulos x pistettä / Mental test result x points (pp.kk.vvvv)
 • Näyttelytulos / Show result
 • Jalostustarkastus / Breeding inspection

Kasvattajan tiedot:

 • Kennelnimi
 • Kasvattajan nimi
 • Paikkakunta
 • Puh nro
 • Säpo 
 • Kennelin kotisivut