Yhdistys

Suomen Tiibetinmastiffit ry toimii Suomen Kennelliiton alaisena rotujärjestönä ja rodun ainoana virallisena edustajana Suomessa.
 

Yhdistys:

  • seuraa rodun tilaa Suomessa, kerää ja tilastoi tietoa, toteuttaa terveyskyselyjä jne.
  • valvoo ja ohjaa kasvattajien jalostustyötä, ylläpitää PEVISA:aa ja jalostuksen tavoiteohjelmaa
  • järjestää vuosittaisen erikoisnäyttelyn
  • järjestää rodun ulkomuototuomarikoulutuksen
  • koulutusta ja tapahtumia jäsenistölleen
  • ylläpitää nettisivuja ja siellä pentu- ja uroslistaa
Yan-Ma's Frida Magdalena
Kuva: Maria Niskanen

Jäsenyys
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksellä voi olla myös kunniapuheenjohtaja.Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja on maksanut jäsenmaksun.


Jäsenillä on äänioikeus (18 v. täyttäneellä) yhdistyksen kokouksissa, käytössään erilaiset yhdistyksen tarjoamat palvelut kuten jalostusuroslista, sekä mahdollisuus osallistua yhdistyksen tukemiin terveystarkastuksiin. Täydellä jäsenmaksulla saat myös lehden neljä kertaa vuodessa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua toimintavuoden loppuun mennessä, hallitus voi todeta hänet eronneeksi yhdistyksestä. 

Jäsenmaksut 2022

Jäsenyyden muoto

Jäsen lehdellä (paperi tai digi)                     32,00
Kasvattajan liittämä 1. vuosi ilman lehteä    10,00
Kasvattajan liittämä 1. vuosi lehdellä           20,00
Jäsen ilman lehteä                                       17,00
Kasvattajamaksu                                          27,00


Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voit liittyä vasemmalta valikosta löytyvän "hae jäsenyyttä" lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin jasensihteeri@suomentiibetinmastiffit.fi

Kasvattajilla on ollut vuodesta 2017 lähtien mahdollisuus lisätä uusi pennunostaja (hänen luvallaan) ensimmäistä kertaa jäseneksi alennetulla jäsenmaksulla. Maksun suuruus vahvistetaan vuosittain. Ensimmäisen kerran rajaksi on laskettu 2 vuotta (ei jäsenenä), tämän pidemmälle ei yhdistyksen jäsenistä säilytetä tietoja GDPR syistä.

PDF-tiedostoST ry säännöt 2021.pdf (108 kB)
Yhdistyksen säännöt (.pdf)

Suomen Tiibetinmastiffit Ry

hallitus@suomentiibetinmastiffit.fi
Hirvasanttilantie 106
44250 Äänekoivisto
puh. 040 761 6517