Yhdistys

Suomen Tiibetinmastiffit ry toimii Suomen Kennelliiton alaisena rotujärjestönä ja rodun ainoana virallisena edustajana Suomessa.
 

Yhdistys:

  • seuraa rodun tilaa Suomessa, kerää ja tilastoi tietoa, toteuttaa terveyskyselyjä jne.
  • valvoo ja ohjaa kasvattajien jalostustyötä, ylläpitää PEVISA:aa ja jalostuksen tavoiteohjelmaa
  • järjestää vuosittaisen erikoisnäyttelyn
  • järjestää rodun ulkomuototuomarikoulutuksen
  • koulutusta ja tapahtumia jäsenistölleen
  • ylläpitää nettisivuja ja siellä pentu- ja uroslistaa
Yan-Ma's Frida Magdalena
Kuva: Maria Niskanen

Jäsenyys
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksellä voi olla myös kunniapuheenjohtaja.Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja on maksanut jäsenmaksun.


Jäsenillä on äänioikeus (18 v. täyttäneellä) yhdistyksen kokouksissa, käytössään erilaiset yhdistyksen tarjoamat palvelut kuten jalostusuroslista, sekä mahdollisuus osallistua yhdistyksen tukemiin terveystarkastuksiin. Täydellä jäsenmaksulla saat myös lehden neljä kertaa vuodessa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut toimikauden jäsenmaksua seuraavan vuoden vuosikokoukseen mennessä, hallitus voi todeta hänet eronneeksi yhdistyksestä. 

Jäsenmaksut 2019

Jäsenyyden muoto
Jäsen32,00
Kasvattajan liittämänä 1. vuosi17,00
Jäsen (ilman lehteä)17,00
Kasvattajamaksu27,00


Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voit liittyä vasemmalta valikosta löytyvän "hae jäsenyyttä" lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin jasensihteeri@suomentiibetinmastiffit.fi

PDF-tiedostosäännöt2014.pdf (23 kB)
Yhdistyksen säännöt (.pdf, 45 KB)

Suomen Tiibetinmastiffit Ry

hallitus@suomentiibetinmastiffit.fi
Hirvasanttilantie 106
44250 Äänekoivisto
puh. 040 761 6517