Millaisiin olosuhteisiin tiibetinmastiffi soveltuu?

Tiibetinmastiffi on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan Himalajan paimentolaisten työkoira ja Tiibetin luostareiden perinteinen vahti.
Tänä päivänä sen vahtimistaipumusta voidaan hyödyntää laumanvartijana.

Tiibetinmastiffia ei tapaa usein kaupungeissa, vaan ne asuvat yleensä maatiloilla tai harvaan asutuissa taajamissa. Kerrostaloon tiibetinmastiffia ei pidä ottaa.  Rivitalokin voi olla hankala elinympäristö. Tiibetinmastiffi soveltuu erinomaisesti omakotitaloon, jossa on oma, huolellisesti aidattu piha.  Se sopii erittäin hyvin kylmään ilmastoon paksun turkkinsa ansiosta, mutta se kestää yllättävän hyvin myös suoraa auringonpaistetta ja kuumuutta eli kykenee toimimaan työkoirana joka säällä.

Tiibetinmastiffi on laumassa, ei yksin työskentelevä koira. Ne viihtyvät isoissakin laumoissa, myös eri rotuisten ja samaa sukupuolta olevien koirien kanssa. Suomessa aidattu alue on välttämätön, koska koirat laajentavat mielellään reviiriään, eli karkaavat. 

Vahtimisvietti voi vaihdella eri yksilöiden välillä, mutta seurakoiria nämä eivät ole, vaikka omaa väkeä kohtaan ovatkin helliä. Tiibetinmastiffi on säilyttänyt omaperäisyytensä, mikä on kaikille tiibetiläisille roduille ominaista. Sen kanssa voi elää yhdessä, mutta sitä ei voi hallita ja kouluttaa palvelualttiiden rotujen tapaan. Tiibetinmastiffia hankkiessa kannattaa myös huomioida rodun taipumus yöhaukkumiseen, jos koiran on tarkoitus viettää myös yöt ulkona.

Tiibetinmastiffin hankinta on iso päätös ja vaatii huolellista harkintaa. Jo ennen pennun/kasvattajan valintaa, kannattaa tutustua huolellisesti siihen, mitä koira vaatii perheeltään, voidakseen hyvin. Myös rodun käyttötarkoitukseen, luonneominaisuuksiin, terveystilanteeseen ja yleisiin koiran omistamiseen liittyviin seikkoihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Suomen kennelliiton ylläpitämältä Hankikoira.fi -sivustolta löydät kattavasti tietoa yleisistä koiran omistamiseen ja hankintaan liittyvistä asioista. 

Pennun etsiminen

Kun päätös tiibetinmastiffin hankkimisesta on tehty, ei kannata suin päin ottaa ensimmäistä pentua, joka myynti-ilmoituksen kautta löytyy. Koiran hankinnan tärkeimpänä kriteereinä ei koskaan tulisi olla se, että pennun kasvattaja asuu lähellä tai että pentu on luovutusikäinen sopivasti oman loman kynnyksellä.

Hyvä tapa aloittaa pennun etsiminen on tutustua rotuyhdistyksen kasvattajalistaan ja pentulistaan. Ota selvää kasvattajista ja haastattele heitä. Kysele kaikkea mitä mieleen tulee, jotta saat selville, onko tämä mahdollinen tulevan pentusi kasvattaja todella perehtynyt asiaansa, ja saavatko pennut riittävän hyvän alun elämälleen syntymäkodissaan. On erittäin tärkeää, että sinun ja koirasi kasvattajan välille muodostuu hyvä ja vilpitön suhde, sillä kysyttävää tulee matkan varrella monta kertaa.

Se, että tulevan pentusi vanhemmat ovat tai eivät ole menestyneet hyvin näyttelyissä, ei välttämättä ole tae laadusta eikä sen puutteesta. Näyttelymenestyksen lisäksi on hyödyllistä kiinnittää huomiota muihinkin seikkoihin, kuten vanhempien, niiden sisarusten ja vanhempien terveystuloksiin, luonteisiin sekä mahdollisiin muihin koetuloksiin. Mikäli pennun vanhemmilla on aikaisemmin syntyneitä jälkeläisiä, myös niiden näyttely-, koe- ja terveystuloksiin kannattaa tutustua.

Ennen kasvattajan/pennun valintaa, kannattaa tutustua seuraaviin linkkeihin, niin pääset selville siitä, millaisia jalostuksellisia vaatimuksia ja tavoitteita rodulle ja kasvattajille on asetettu. Tieto helpottaa sinua, kun pääset haastattelemaan eri kasvattajia.

  • Tiibetinmastiffien PEVISA-ohjelma (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) sisältää tietyt minimiehdot, joiden tulee täyttyä, että pentue voidaan rekisteröidä.
  • Tiibetinmastiffien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on erittäin monipuolinen tietopaketti rodun tämän hetkisestä kannasta ja luonne- ja terveystilanteesta ja asettaa tietyt pidemmän aikavälin tavoitteet rodun kehittämiseksi parempaan suuntaan sekä määrittelee, millaiset vaatimukset jalostukseen käytettävien koirien tulee täyttää.
  • Kennelliiton jalostustietojärjestämästä löytyy kaikkien suomessa rekisteröityjen koirien sukutaulutiedot, terveys-, luonne-, koe-, ja näyttelytulokset sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa. Jalostustietojärjestelmästä löydät myös kasvattajakohtaisesti tietoa siitä, millaisia koiria kukin kasvattaja on aiemmin maailmaan saattanut.

Valitse vastuullinen kasvattaja

Osta koira vain vastuulliselta kasvattajalta. 

Vastuullisen kasvattajan tunnistaa siitä, että kasvattaja osaa kertoa niin rodun kuin pentueen vanhempien ja muiden sukulaisten luonteesta, käyttäytymisestä, terveystilanteesta, käyttötarkoituksesta sekä rodunomaisista harrastuksista. Jokaisella rodulla on omat ongelmansa, joten jos mitään negatiivista ei tunnu löytyvän, pitäisi hälytyskellojen soida.

Vastuullinen kasvattaja osaa kertoa millaisia pentuja yhdistelmästä on mahdollisesti odotettavissa. Tietenkään yksikään kasvattaja ei voi luvata tervettä koiraa, joka on luonneominaisuuksiltaan halutunlainen tai koiraa, joka menestyy kokeissa/näyttelyissä. Kasvattajan tulisi kuitenkin osata kertoa, millaisia tavoitteita hän on yhdistelmälle asettanut ja millaisia riskejä yhdistelmässä voi mahdollisesti olla esim. terveyden, luonteen ja ulkomuotoseikkojen osalta.

Vastuullinen kasvattaja on tarkka siitä, millaiseen kotiin/perheeseen hän on pentua myymässä, jotta oikeanlainen pentu kohtaa oikeanlaisen perheen. Ole siis valmis kertomaan millainen koti sinulla on pennulle tarjota, millaiseen käyttötarkoitukseen (esim. eri harrastuslajit, näyttelyt jne.) olet koiraa hankkimassa ja minkä tyyppistä koiraa etsit luonneominaisuuksiltaan.

Käy tutustumassa kasvattajaan paikan päällä, jotta voit tutustua pentueen emään, itse pentuihin ja näet millaisissa oloissa pennut ja kasvattajan muut koirat elävät, ennen ostopäätöksen tekoa. Jos kasvattaja ei anna sinun tutustua pentuihin, emään tai kennelolosuhteisiinsa ennen ostopäätöstä, älä osta pentua.

Usein kasvattaja haluaa itse valita pennuilleen sopivimmat ostajat ja päättää (toki yhteistyössä ostajan kanssa), mikä pennuista olisi juuri sinun tarpeisiisi sopivin. Kasvattaja tuntee pennut parhaiten, erityisesti luonteen osalta ja hänen näkemykseensä pentua valittaessa kannattaa luottaa. Ei ole järkevää valita pentueesta pentua kuvan perusteella tai sitä pentua, joka esim. väritykseltään miellyttää omaa silmääsi eniten tai sitä, joka ensimmäisellä tapaamisella ensimmäisenä kiipeää syliisi. Ulkomuotoseikkoja tärkeämpää on valita sinulle se luonteensa puolesta oikea pentu, joka sopii siihen tarkoitukseen, mihin olet pentua hankkimassa. Se, että kasvattaja päättää, minkä pennun kellekin myy, ei ole siis huonon tai vastuuttoman kasvattajan merkki.

Vastuullinen kasvattaja rekisteröi aina kaikki kasvattamansa pennut/pentueet Suomen kennelliiton koirarekisteriin. Kaikki rekisteröitävät pennut tulee myös kasvattajan toimesta tunnistusmerkitä mikrosirulla. Ei ole olemassa mitään sellaista syytä, jonka varjolla kasvattaja voi jättää pentueen rekisteröimättä, jos kasvattaja toimii vastuullisesti. Tänä päivänä myös esim. vahinkoastumisesta syntyneet pennut tulee rekisteröidä EJ-rekisteriin (ei jalostukseen rekisteri). EJ-rekisterissä olevaa koiraa ei voi käyttää jalostukseen, mutta sen kanssa voi osallistua näyttelyihin ja muihin kokeisiin sekä kilpailuihin. Ostamalla rekisteröidyn koiran, kannatat vastuullista kasvattamista.

Vastuullinen kasvattaja antaa pennuille parhaat mahdolliset lähtökohdat kasvaa sosiaalisiksi ja terveiksi aikuisiksi. Hyvin sosiaalistetut pennut kasvavat perheen parissa tai niitä vähintäänkin käsitellään päivittäin ja sosiaalistetaan niihin asioihin, joita ne tulevat elämässään mahdollisesti kohtaamaan (esim. käsittely, turkin hoito, ulkoilu, muut koirat ja eläimet, autoilu, lapset jne.).

Vastuullinen kasvattaja tekee jokaisesta myymästään pennusta kennelliiton virallisen kauppasopimuksen (sijoituskoiran ollessa kyseessä sijoitussopimuksen), josta toinen osa kuuluu ostajalle. Tutustu ehtoihin huolellisesti.

Vastuullinen kasvattaja antaa pennun mukaan kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet sekä tarkastuttaa pennun eläinlääkärillä ennen luovutusta, josta ostaja saa mukaan eläinlääkärintodistuksen.

Vastuullinen kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.

Vastuullinen kasvattaja on kiinnostunut pennuistaan myös luovutuksen jälkeen. Kasvattajan puoleen tulisi voida kääntyä kaikissa pentua koskevissa kysymyksissä. On erittäin tärkeää, että sinun ja koirasi kasvattajan välille muodostuu hyvä ja vilpitön suhde, sillä kysyttävää tulee matkan varrella monta kertaa.