Terveys

Lisää tietoa tiibetinmastiffien terveydestä löytyy alla olevien linkkien takaa:

Tiibetinmastiffien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) (JTO:sta löytyy yksityiskohtaisemmin tietoa kaikista tiibetinmastiffin yleisimmistä sairauksista)
Tiibetinmastiffit jalostustietojärjestelmässä
Voimassa oleva PEVISA-ohjelma (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)

Rodun yleisimmät sairaudet lyhyesti

Lonkkanivelen kasvuhäiriö

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli “lonkkavika” (engl. hip dysplasia, HD), on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö, jota tavataan myös tiibetinmastiffilla. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon.

Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.

Suomessa käytetään FCI:n vahvistamaa kansainvälistä lonkkaniveldysplasian arvosteluasteikkoa

A ei muutoksia

B lähes normaali / rajatapaus

C lievä

D kohtalainen (keskivaikea)

E vaikea

Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.

Lue lisää lonkkanivelen kasvuhäiriöstä kennelliiton sivuilta.

Tiibetinmastiffien lonkkaniveldysplasiatilasto 2017-2021


VuosiABCDE
201732 %32 %11 %16 %8 %
201841 %19 %19 %15 %7 %
201926 %33 %15 %15 %11 %
202030 %22 %30 %5 %12 %
202128 %33 %22 %11 %6 %
Yhteensä32 %28 %19 %12 %9 %

Kyynärnivelen kasvuhäiriö

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan sairaus, olkaluun nivelnastan (condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen kasvuhäiriöksi.

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytyminen on kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. 

Suomessa arvostelussa käytetään IEWG:n esittämää kansainvälistä kyynärniveldysplasian arvosteluasteikkoa

0 ei muutoksia

1 lievät muutokset

2 kohtalaiset muutokset

3 voimakkaat muutokset

Lue lisää kyynärnivelen kasvuhäiriöstä kennelliiton sivuilta.

Tiibetinmastiffien kyynärniveldysplasiatilasto 2017-2021

Vuosi0123
201786 %0 %6 %8 %
201878 %7 %11 %4 %
201967 %22 %4 %7 %
202072 %12 %12 %2 %
202189 %6 %0 %6 %
Yhteensä78 %9 %7 %5 %

 

Silmäsairaudet

Tiibetinmastiffilla silmäluomet ovat tiiviit ja vinot ja ne eivät useinkaan ole alttiita sairauksille. Koirilla joiden silmät oireilevat esim. silmien vuotamisena tai siristelynä voi olla ongelmia luomirakenteen kanssa; silmäluomet voivat olla liian avoimet tai kiertyneet. Luomenkiertymillä on selvä perinnöllinen tausta. Mikäli silmäsairauden aiheuttamia oireita ei hoideta asianmukaisesti se voi johtaa jopa koiran näön pysyvään vammautumiseen.

Silmäluomien virheasentojen lisäksi tiibetinmastiffeilla on tavattu myös muita perinnöllisiä silmäsairauksia (esim. katarakta eli harmaakaihi, PPM, PHTVL/PHPV, PRA), mutta näitä on vain muutamia tapauksia. Lisää tietoa löytyy jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Vuosina 2003–2017 silmätutkituista tiibetinmastiffeista terveitä oli 77  %.

Entropion eli luomen sisäänkiertymä

Entropion on tavallisimmin alaluomessa esiintyvä virheasento, jolloin luomi kiertyy sisäänpäin aiheuttaen silmän pinnan ärtymistä luomen karvojen / ihon osuessa silmän pintaan. Tyypillinen oire on silmän kyynelehtiminen roskan tunteen takia. Entropion voi myös liittyä liian suureen luomirakoon (makroblepharon), jolloin alaluomi rullaa sisäänpäin tyypillisesti korvanpuoleisesta osasta. Lisäksi pään ihon runsas poimuisuus aiheuttaa luomien sisäänkiertymää.

Ektropion / makroblepharon

Luomen uloskiertymä (ektropion) ja liian suuri luomirako (makroblepharon) ovat melko tavallisia löydöksiä erityisesti suurilla koiraroduilla. Pahimmillaan luomiraot ovat niin suuret, että ala- ja yläluomi ovat keskeltä uloskiertyvät ja reunoilta sisäänkiertyvät. Tällöin luomien rakenne muistuttaa timanttia ja siitä käytetäänkin diamond eye -nimitystä.

Ylimääräiset ripset

Ylimääräisten ripsien (distichiasis ja ektooppinen cilia) karvatuppi sijaitsee luomirauhasessa tai sen vieressä. Distichiasiksessa, joka on näistä lievempi, karva kasvaa ulos luomen vapaasta reunasta. Oireet riippuvat karvan paksuudesta ja kasvusuunnasta. Ohuet, ulospäin suuntautuvat karvat aiheuttavat tuskin lainkaan oireita, paksummat ja silmän pintaan osuvat karvat sitä vastoin voivat aiheuttaa eriasteisia ärsytysoireita: lievää vuotamista ja räpyttelyä tai voimakkaampia kipuoireita ja jopa sarveiskalvovaurioita. 

Distichiasis on tiibetinmastiffin yleisin virallisessa silmätarkastuksessa tehty löydös. Ylimääräisten ripsien merkitys on kuitenkin koiralle usein melko vähäinen.

Lue lisää koirien perinnöllisistä silmäsairauksista kennelliiton sivuilta ja jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) 

Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) johtuu liian alhaisesta kiertävien kilpirauhashormonien määrästä. Kilpirauhasen vajaatoiminta on koiran yleisin sisäerityssairaus, jota tavataan myös tiibetinmastiffeilla. Kilpirauhasen vajaatoiminnan taustalla on tavallisimmin immunologinen kilpirauhasen tulehdusreaktio. Kilpirauhasen vajaatoiminta on autoimmuunisairaus, jolla on geneettistä taustaa. 

Lue lisää kilpirauhasen vajaatoiminnasta tiibetinmastiffeilla jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Polven ristisidevaurio

Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Sitä esiintyy erityisesti raskailla roduilla, myös tiibetinmastiffeilla. Oire on ontuminen. Ristiside tavallisimmin pettää vähitellen viikkojen kuluessa ja katkeaa lopulta aivan normaalin liikunnan seurauksena. Hoitona on tavallisesti leikkaus. Luusto- ja nivelsairauksien kategoriassa polven ristisidevaurio on tiibetinmastiffin yleisin kuolinsyy (JTO).

Lue lisää polven ristisidevauriosta kennelliiton sivuilta ja jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Epilepsia

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus, jota esiintyy myös tiibetinmastiffeilla. 

Lue lisää epilepsiasta tiibetinmastiffella jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Demodikoosi (sikaripunkki)

Koiran sikaripunkki on pieni ulkoloinen, joka elää koiran ihossa karvatupessa. Sikaripunkkeja esiintyy myös terveillä ja oireettomilla koirilla, mutta isoina esiintyminä ne aiheuttavat demodikoosi-nimisen ihosairauden. Tiibetinmastiffi kuuluu riskirotulistaan demodikoosista puhuttaessa.

Lue lisää demodikoosista tiibetinmastiffeilla jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Yleisimmät kuolinsyyt

Tiibetinmastiffi on isokokoiseksi koiraksi melko pitkäikäinen. KoiraNetin kuolinsyytilaston mukaan tiibetinmastiffin keskimääräinen elinikä on 8 v 1 kk (27.9.2022). Rodussa yleisin kuolinsyy on vanhuus (luonnollinen tai lopetus). Vanhuuteen kuolleet koirat ovat eläneet keskimäärin 12 v 4 kk. Toiseksi yleisin kuolinsyy on kasvainsairaudet/syöpä, keskimääräisen eliniän ollessa 8 v 4 kk.

KoiraNetin kuolinsyytilasto 27.9.2022

KuolinsyyKeskim. elinikäYhteensä
Hengitystiesairaus10 vuotta 1 kuukautta2
Hermostollinen sairaus4 vuotta 9 kuukautta4
Iho- ja korvasairaudet5 vuotta 1 kuukautta6
Immunologinen sairaus6 vuotta 0 kuukautta1
Kadonnut4 vuotta 9 kuukautta1
Kasvainsairaudet, syöpä8 vuotta 4 kuukautta45
Kuollut ilman sairauden diagnosointia6 vuotta 7 kuukautta13
Lopetus ilman sairauden diagnosointia6 vuotta 11 kuukautta23
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi3 vuotta 10 kuukautta17
Luusto- ja nivelsairaus6 vuotta 0 kuukautta30
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus6 vuotta 5 kuukautta9
Muu sairaus, jota ei ole listalla6 vuotta 8 kuukautta21
Selkäsairaus6 vuotta 6 kuukautta1
Silmäsairaus9 vuotta 1 kuukautta2
Sydänsairaus5 vuotta 7 kuukautta7
Tapaturma tai liikennevahinko3 vuotta 5 kuukautta12
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)12 vuotta 4 kuukautta92
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus7 vuotta 5 kuukautta4
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu7 vuotta 0 kuukautta56
Kaikki yhteensä8 vuotta 1 kuukautta346