Yhdistys

Kuva: Aino Pikkusaari

Suomen Tiibetinmastiffit ry on vuonna 1971 perustettu tiibetiläisten rotujen rotujärjestö, jonka nimi perustamishetkellä oli Suomen Tiibettiläiset ry. Tuolloin yhdistykseen kuului useita rotuja, kuten tiibetinspanielit, tiibetinterrierit ja lhasa apsot. Kun Suomen Tiibettiläiset ry:hyn kuului rotuna enää tiibetinmastiffit, päätti rotujärjestö vaihtaa nimensä Suomen Tiibetinmastiffit ry:si.

Suomen Tiibetinmastiffit ry on Suomen Kennelliiton alainen rotujärjestö ja toimii rodun ainoana virallisena edustajana Suomessa. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää tiibetinmastiffien jalostusta, kasvatusta ja harrastusta.

Kennelliiton Rotujärjestön ohjesäännön mukaisesti yhdistyksen tehtävänä on harjoittaa tiibetinmastiffeja koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa, antaa ohjausta ja asiantuntija-apua rodun jalostustyössä, edustaa rotua Kennelliitossa sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin rotujärjestöihin. Lisäksi yhdistys vastaa rotunsa tuomarikoulutuksesta sekä järjestää koulutus-, näyttely- ja koetoimintaa.

Suomen Tiibetinmastiffit ry järjestää erilaisia tapahtumia, kuten vuosittaisen erikoisnäyttelyn ja mukavaa yhdessäoloa tarjoavia tapahtumia. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Tiibetinmastiffi -lehteä. Lisäksi yhdistys ylläpitää nettisivuja ja eri sosiaalisen median kanavia. 

Suomen Tiibetinmastiffit ry myös kerää ja tilastoi rotua koskevaa tietoa, seuraa rodun kehitystä Suomessa sekä rodun kotimaassa sekä ylläpitää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA) ja jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO).

Näiden kaikkien tehtävien hoitamiseen tarvitaan lukuisien vapaaehtoisten yhdistysaktiivien ja -jäsenten osallistumista. Suomen Tiibetinmastiffit ry:n toimintaa organisoi yhdistyksen hallitus. Jalostustoimikunnan tehtävänä on ennen kaikkea kerätä tietoa rodusta ja tiedottaa siitä edelleen jäsenistölle sekä antaa jalostusneuvontaa. Yhdistyksen parissa puuhailee myös muita henkilöitä: jäsensihteeri, tarvikemyyjä ja rahastonhoitaja sekä media-, luonne- ja koulutustoimikuntien ihmiset.

Kaikki jäsenet voivat omalla panoksellaan ottaa osaa yhdistyksen toimintaan, esimerkiksi pyrkimällä hallitukseen, kirjoittamalla juttuja jäsenlehteen tai ottamalla osaa eri tapahtumien järjestämiseen. On myös tärkeää, että mahdollisimman monet jäsenet osallistuvat yhdistyksen päätöksentekoon yleiskokouksessa kerran vuodessa.