Jalostus

Rodun ensimmäiset edustajat saapuivat suomeen 1980-luvun puolen välin tienoilla. Tiibetinmastiffeja oli rekisteröity Koiranetin mukaan v. 2017 lokakuussa 2013 yksilöä. Vuonna 2016 rekisteröitiin 80 tiibetinmastiffia.

Tiibetinmastiffi on yksijuoksuinen, joten pentukausi kestää marraskuulta maaliskuulle.

Tällä hetkellä rotujärjestön kasvattajalistalla on 11 sitoumuksen allekirjoittanutta kasvattajaa. 

Yhdistys ylläpitää myös jalostusuroslistaa, jonka löydät täältä

SKL:n jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt tiibetinmastiffien JTO:n.
Ohjelma on voimassa: 1.1.2015 - 31.12.2019. 
» Jalostuksen tavoiteohjelma (pdf)
» Liitteet (pdf)

JTO:n laatimisessa noudatetaan Suomen Kennelliiton ohjetta jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, JTO mallirunkoa, Kennelliiton yleisen jalostusstrategian periaatteita ja muita soveltuvia ohjeita ja sääntöjä.

Taustaksi kannattaa tutustua seuraaviin materiaaleihin:
JTO Ohje
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jto-ohje_06022014_1.pdf
Jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jto-mallirunko_suurilukuisille_roduille_0.pdf
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jalostusstrategia_0.pdf