Jalostus

Rodun ensimmäiset edustajat saapuivat suomeen 1980-luvun puolen välin tienoilla ja siitä lähtien on tiibetinmastiffeja kasvatettu suomessa. Tiibetinmastiffi on yksijuoksuinen, joten pentukausi kestää marraskuulta maaliskuulle. Rodun jalostussuositukset ilmenevät Jalostuksen tavoiteohjelmasta (JTO). Rodun rekisteröintivaatimukset, eli minimivaatimukset jotta pennut voi rekisteröidä Suomen Kennelliiton normaaliin rekisteriin, on määritetty rodun PEVISA ohjelmassa. Suosituksia ja niiden täyttymistä voi arvioida myös pentulistan ehtojen täyttymisen kautta.

Yhdistys ylläpitää myös jalostusuroslistaa, jonka löydät täältä

JTO, eli Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt tiibetinmastiffien JTO:n.
Ohjelma on voimassa: 1.1.2020 - 31.12.2024. 
» Jalostuksen tavoiteohjelma (pdf)
» Liitteet (pdf)

JTO:n laatimisessa noudatetaan Suomen Kennelliiton ohjetta jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, JTO mallirunkoa, Kennelliiton yleisen jalostusstrategian periaatteita ja muita soveltuvia ohjeita ja sääntöjä.

Taustaksi kannattaa tutustua seuraaviin materiaaleihin:
JTO Ohje

Jalostuksen tavoiteohjelman mallirunko

Kennelliiton yleinen jalostusstrategia

FCI:n kansainvälinen jalostusstrategia