Terveystietojen keräys

Yksi rotujärjestön velvoitteista on kartoittaa rotunsa terveystilannetta, jakaa tietoa perinnöllisten ja muiden rodussa esiintyvien sairauksien vastustamiseksi sekä seurata PEVISA-ohjelman sekä jalostuksen tavoiteohjelman eli JTO:n tavoitteiden toteutumista.

Terveystietojen julkaisu on KoiraNet -järjestelmän myötä siirtynyt enimmäkseen nettiin. KoiraNettiin tulevat kuitenkin vain Suomen Kennelliiton alaisten virallisten tutkimusten tulokset (esim. lonkkakuvaustulokset). Monet sairaudet, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta ja epilepsia ovat sairauksia, joita ei tällä hetkellä pystytä tallentamaan KoiraNettiin, vaikka sairaudesta olisikin eläinlääkärin diagnoosi.

Rotujärjestö kerää ja tilastoi jalostuksen tavoiteohjelmaa varten tietoa myös niistä vioista ja sairauksista, joita ei tallenneta KoiraNettiin. Helpoiten ilmoitat koirasi terveystiedot terveyskyselylomakkeen kautta.

Elinikä ja kuolinsyyt

Kuolinsyytilaston avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä sekä tarttua toimeen, jos rodussa ilmenee jokin uusi, vakava sairaus.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaisesti jalostuksessa tulee suosia terveitä, pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikä on osittain perinnöllinen ominaisuus, ja siihen voidaan vaikuttaa jalostuksella.

Kuolinsyytilaston tiedot kerää Suomen Kennelliitto suoraan koirien omistajilta. Koiran omistajalla on aina oikeus ilmoittaa koiransa kuolinsyy. Kasvattajalla ei ole oikeutta kieltää koiran kuolinsyyn tai -iän julkaisua.

Kuolinsyyn ilmoittaminen KoiraNet jalostustietojärjestelmään

Koiran omistaja voi ilmoittaa koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja –päivä sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi.

Palveluun pääsevät kirjautumaan Kennelliiton jäsenet jäsennumerollaan. Jäsennumerosi löydät Koiramme -lehden takakannen osoitekentästä. Mikäli jotain omistamaasi koiraa ei näy koirat -listauksessa, on mahdollista että koiralle ei ole rekisteröity lainkaan omistajaa Kennelliiton järjestelmään. Tälläisessä tapauksessa riittää, että lähettää vapaamuotoisen omistajailmoituksen, josta näkyy koiran nimi ja rekisterinumero sekä omistajan nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus sekä tietysti kuolinsyy ja -päivä samoin, kuin edellisessä kappaleessa on neuvottu.