Suomen Tiibetinmastiffit ry järjestää MH-luonnekuvauksen 17.-18.8.2024 Hirvaskankaalla.

31.5.2024


Suomessa on käytössä tiibetinmastiffille kaksi erilaista keinoa luonteiden testaamiseen/kuvaamiseen. Toinen on palveluskoirille kehitetty luonnetesti ja toinen Ruotsista lähtöisin oleva MH-luonnekuvaus. 
Molemmissa testeissä käydään läpi samankaltaisia asioita, selvitetään mm. koiran uteliaisuutta, leikkihalua, reaktioita 
ääniin sekä erilaisiin yllättäviin asioihin ja palautumista niistä tilanteista.

MH-luonnekuvaus kestää yhden koiran osalta noin 45 minuuttia. Kuvauksen aikana koira ohjaajineen kiertää 10 erilaista tehtäväosioita, joissa kuvataan koiran eri käyttäytymisreaktioita. Koiralle annetaan eri osioiden väliseen palautumiseen riittävästi aikaa. Jotkut koirat selvittävät tilanteet jo kaukaa, epäröivän koiran tutustuttamista jatketaan pidempään. Luonnekuvauksen arvioi kaksi luonnekuvaajaa. Kaksi kuvaajaa takaa sen, että mikään koiran reaktio 
ei jää huomaamatta ja lisäksi kuvaajat voivat neuvotella keskenään koiran reaktioiden tulkinnasta. 
Tässä rotujärjestön järjestämässä MH kuvauksessa toinen tuomareista on jo pitkään rotua harrastanut Anna. 
Radalla on myös muuta henkilökuntaa, jolle rotu on tuttu. Kukin toimihenkilö on käynyt Suomen Kennelliiton 
järjestämän koulutuksen ja suorittanut lisäksi tarvittavan määrän harjoitteluja. Koko kuvauksen ajan koirakon mukana kulkee testinohjaaja, joka ohjeistaa koiran ohjaajaa ja kertoo testin kulusta. Testiosioissa käytetyt välineet on määritelty MH-luonnekuvauksen säännöissä ja oleellisin osin ne ovat kaikissa kuvauksissa samanlaisia. MH-luonnekuvaus pyritään siis suorittamaan aina samalla tavalla, jotta eri koirien tulokset olisivat tilastollisesti vertailtavissa keskenään.
Kuvauksen päätteeksi koiran ohjaaja saa täytetyn tuloslomakkeen lisäksi suullisen palautteen, jossa kerrotaan miten koira reagoi eri osioissa.
Yhteenvetona tuloksista kerrotaan havaintoja koiran sosiaalisuudesta, uteliaisuudesta, peloista, aggressioista, 
jäljelle jäävistä reaktioista, leikistä (alussa/lopussa), miten koira tarttui esineeseen ja miten koira reagoi laukauksiin. 
Tulos tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. 
Myös yleisö pääsee mukaan seuraamaan kuvausta. Kuvauspaikka on aidattu!

Ilmoittautumiset tiibetinmastiffeille 1.6.2024 alkaen, muut rodut 22.7.2024 klo 8.00 alkaen. 
Etusija tiibetinmastiffeilla 21.7. asti.
Varakoirakoksi ilmoittautumiset pe 16.8.2024 asti, peruutuspaikkoja voi tulla viime tingassakin esim. juoksujen takia.

Osallistumismaksu ST ry:n jäsenten tiibetinmastiffeille 60,00 € ja muille 100,00 €. 
Ilmoittautumiset vain sähköisellä ilmoittautumislomakkeella https://forms.gle/K7gkg17ArdWdx3Pr7
ilmoittautumisaikana. 
Varsinainen paikka MH-luonnekuvaukseen, tai varallaolopaikka, vahvistetaan paikan saaneille erillisellä
sähköpostilla tarkemman Virkku-ohjeistuksen sekä maksuohjeiden kera.

MH-kuvaukseen osallistumisen alaikäraja on 18 kuukautta. Yläikärajaa ei ole. 
Kuvauksessa noudatetaan Kennelliiton rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidoping-määräyksiä.