Rodun PEVISA vuosille 2015-2019

5.9.2014

Rodun PEVISA vuosille 2015-2019

Suomen Kennelliiton JTT:n päätös 19.8.2014 (8/2014):

Toimikunta hyväksyy tiibetinmastiffille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:
Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.
Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
Ohjelma on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2019 ja tulee voimaan sillä ehdolla, että rodulla vuoden 2014 lopussa on Kennelliiton hyväksymä uusittu JTO.
(JTT:n päätös 11.11.2014 (11/2014): Toimikunta hyväksyy tiibetinmastiffin JTO:n kiitoksin ja korjauksin kaudelle 2015 – 2019. Korjattu ohjelma tulee toimittaa tiedoksi Kennelliiton toimistoon maaliskuuhun 2015 mennessä.)
 

Rotujärjestöä pyydetään seuraavan kerran ohjelmaa uusiessaan asettamaan tehokkaammat rajoitukset lonkka- ja kyynärniveldysplasiatulosten osalta (esim. raja-arvot C ja 1).

Rotujärjestöä pyydetään tulevan yleiskokouksensa jälkeen toimittamaan JTO-esitys mahdollisimman nopeasti toimikunnan käsiteltäväksi.

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta

PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.