Erikoisnäyttelyn 2016 aikataulukirje/Speciality Show 2016 schedule

23.3.2016

Kuopion 2016 Erikoisnäyttelyn aikataulukirje liitteenä  alla

Kuopio 2016 Speciality Show schedule attached below