Vuosikokous 2021

15.5.2021

VUOSIKOKOUS 2021 SUOMEN TIIBETINMASTIFFIT RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 

Järjestetään 5.6.2021 klo 18:00 alkaen.

Paikka: Käpälämäki, Äänekoivisto. Osoite: Suonenjoentie 700, Äänekoivisto.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10§:ssä mainitut asiat.
Kohdassa 9 käsitellään hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi ja hallituksen esitys tarkennuksista liittyen uuden pennunostajan jäseneksi liittymiseen kasvattajan liittämänä.
Kohdassa 13 erovuorossa Elina Erkkilä ja varajäsenet. Kohdassa 16 valitaan mediatoimikunta (lehtitoimikunta). Kohdassa 17 tarpeelliseksi katsottujen jaostojen ja/tai toimikuntien jäsenet sekä määrätään toimikuntien toimikausi.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään kolmea (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tervetuloa! ST Ry:n hallitus.

 

Hallituksen esitys:
Hallitus esittää, että kokous tekee tarkennuksia liittyen uuden pennunostajan jäseneksi liittymiseen kasvattajan liittämänä.

Asian taustaa: Vuodesta 2017 lähtien kasvattaja on voinut liittää uuden pennunostajan jäseneksi alennetulla jäsenmaksulla. Alennetun jäsenmaksun summa on päätetty vuosittain. Tänä vuonna maksu on 10 euroa. Yhden liitetyn jäsenen vuosikustannus (sisältäen jäsenlehden taiton ja postituksen, jäsenrekisterin & kotisivujen ylläpitokulun, yleiskokouskulut ja pankkikulut per jäsen) on noin 29,50€. Eli kasvattajan alennuksella liittämät jäsenet ovat yhdistykselle merkittävä kuluerä. Alennetulla hinnalla on voinut liittää pennunostajia, jotka eivät ole olleet jäseniä viimeisen kahden vuoden aikana.
Tämän toiminnan perimmäinen tarkoitus on esitellä yhdistystämme uusille potentiaalisille jäsenille ja tällä tavoin löytää yhdistykseen uusia maksavia jäseniä.

Epäselvyyksien ja eriävien tulkintojen välttämiseksi seuraavat tarkennukset ovat tarpeen.

1. Pentu ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi kasvattajan liittäessä uuden pennunostajan jäseneksi.

2. Vain yksi alennetulla hinnalla liitetty jäsen per pentu (jäsenyys sisältää lehden). Jos samalla pennulla on useampi omistaja, voi toiset omistajat liittää jäseneksi (ilman lehteä tai jäsenlehdellä) mutta täydellä jäsenhinnalla.

3. Liittäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta eli huolehtii omalta osaltaan, että uudeksi jäseneksi liitettävä on oikeutettu alennukseen. Väärällä jäsenmaksulla liitetyn jäsenen tapauksessa (esimerkiksi pennun ollessa ostohetkellä yli 6kk vanha tai pentua ei ole lainkaan myyty), puuttuva osa maksusta voidaan periä liittäjältä. Jäsensihteeriltä voi tarkistaa täyttyykö ehto kahden vuoden ei jäsenenä olosta.